Nya möjligheter när redovisning använder digital signering

2021-04-14

Dela i sociala medier

Nya möjligheter när

redovisning använder

digital signering

Hur påverkar egentligen den ständigt pågående digitaliseringen av redovisningsbyråer? Hur förändras det dagliga arbetet och hur går man bäst tillväga för att hålla jämna steg med ny och existerande konkurrens? I den här artikeln belyser vi möjligheterna en moderniserad verksamhet för med sig, för idag är det viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen.

 

Digitaliseringen förändrar branschen

Precis som många andra områden har redovisningsbranschen upplevt en stor förändring de senaste åren. Med digitaliseringen följer både utmaningar och möjligheter. AI, machine learning och olika typer av automatisering har redan påverkat hur redovisningsbyråerna arbetar, och det finns inget som tyder på att förändringen kommer stanna av. Många mindre företag kan till exempel sköta sin bokföring helt själva med hjälp av moderna bokföringsprogrammet som gör mycket av jobbet åt dem.

Samtidigt frigörs tid för revisorer när tidskrävande manuellt arbete som rapportering och löpande bokföring kan digitaliseras och automatiseras — tid som kan läggas på mer kvalificerat arbete som analyser, kundrelationer och rådgivning.

 

Ta betalt för värde och inte timmar

På samma sätt som juristbranschen uppdaterar sin affärsmodell i digitaliseringens fotspår börjar vi se en förflyttning från timbaserad till värdebaserad prismodell hos redovisningsbyråerna; det blir allt viktigare att kunna erbjuda kunderna expertis inom specialområden när tekniken löser många av de standardiserade arbetsuppgifterna.

Som i många andra branscher finns det en oro för att traditionella verksamheter kommer konkurreras ut av nya tjänster, men i de flesta fall handlar det snarare om att förändra synen på vad man kan erbjuda sina kunder och dra nytta av det den nya tekniken medför. Erfarenhet och kompetens i kombination med en effektiviserad verksamhet är nyckeln till att lyckas!

 

Lättare för kunder att hitta rätt e-lösning

För väldigt små företag kanske det räcker med ett smart bokföringsprogram. Men många kunder har mycket att vinna på att ta hjälp av en redovisningskonsult som gör mer än momsrapportering och kontering av fakturor. Mer tid kan läggas på strategi och utveckling av företaget, samtidigt som digitaliseringen gör att de själva får bättre insyn i företagets ekonomi (i realtid!) och kan förstå var värdet i olika tjänster ligger.

Det blir också lättare att jämföra byråer och tjänster och förstå vilken som passar just deras företag bäst. Redovisningsbyrårer som positionerar sig strategiskt kan nå fler kunder och rikta sitt erbjudande till specifika målgrupper.

 

Digitala underskrifter sparar tid och skapar mervärde

Förutom möjligheten att nischa sig och rikta in sin expertis mot en viss målgrupp har digitaliseringen såklart andra fördelar för redovisningsbyråerna. Att slippa tidskrävande och rutinartade uppgifter till förmån för mer kvalificerat och utvecklande arbete är något som lockar många. Tiden man sparar kan läggas på att skapa värde både för kunder och den egna byrån.

Med digitala lösningar som e-signering kan årsredovisningar och styrelseprotokoll enkelt, snabbt och tryggt skrivas under av alla parter. Processer som förut kunde ha ledtider på flera dagar kan med hjälp av digitala underskrifter hanteras på ett par minuter. Dessutom är spårbarhet och säkerhet högre, då alla förändringar kan följas och kontrolleras, och tillgången till dokumenten är skyddad. Alla vinner på smartare processer!

Vill du veta hur Assently kan hjälpa din verksamhet?

 

Boka demo

Blogg

2021-05-20 Blogg
Konsten att digitalisera blanketter

Vi bjuder på några råd och frågor som hjälper er att hitta de mest lämpliga blanketterna och prioritera rätt i arbetet med digitalisering.

2021-05-11 Blogg
Framtidens digitala ID: Frågan om vem blir viktigare än hur

Digital identitet blir i allt högre grad en samhällsfråga, i centrum för den fortsatta digitaliseringen. Vi vill ha snabba och bekväma sätt att genomföra digitala transaktioner och komma åt tjänster på nätet, men vill samtidigt inte att företag eller staten kan se allt vi gör. Därför kan vi se fram emot nya diskussioner om vem som ska äga och kontrollera digitala identiteter.

2021-05-06 Blogg
Avancerade e-signaturer – inte bäst men tillräckligt bra

Avancerade elektroniska underskrifter har blivit normen i nästan alla sammanhang där e-signaturer används. Trots namnet finns det faktiskt ännu säkrare och mer sofistikerade alternativ, men också enklare sätt att signera elektroniskt. Här tittar vi närmare på olika standarder för e-signaturer och reder ut de fördelar som förklarar varför avancerade e-signaturer blivit ett självklart förstaval.

2021-03-31 Blogg
Anpassad utveckling för mindre banker med Assentlys identifieringstjänst

Sparbanken Rekarne har gått i spetsen för att utveckla digitala lösningar för bankens verksamhet och dess kunder. Bankens enkla och effektiva systemstöd har nu spritts till andra sparbanker runt om i Sverige.