Assently Point of Sale

Använd e-legitimation, pekskärm eller sms för att e-signera avtal med kunder direkt i butiken och undvik onödig administration — enkelt och säkert.

Tre anledningar att signera dokument digitalt, direkt i butiken med elektroniska signaturer:

Förbättrad kundupplevelse tack vare en sömlös, professionell och effektiv köpprocess med säker e-signering.

Öka effektiviteten – bli av med tidskrävande administration och optimera arbetsflöden. Låt service vara ditt fokus!

Integrera lösningen med befintliga system. Assently Point of Sale går att anpassa efter önskemål.

100% pappersfri hantering med e-signering!

Med Assently Point of Sale kan kunder elektroniskt signera avtal i butiken direkt på en touch screen-enhet. När ett dokument har e-signerats distribueras en avtalskopia till samtliga parter. Den ena arkiveras digitalt för ditt företag och den andra skickas till din kund via e-post. För att validera kundens identitet kan du antingen spara en kopia av deras ID, eller genom att låta dem använda sitt BankID.

E-signering – Lagligt och regelrätt

Som en Trust Service Provider faller våra tjänster under EU:s eIDAS-lagstiftning. Alla våra e-signerade dokument erkänns globalt. Vi följer GDPR och för att på bästa sätt säkerställa din regelefterlevnad vid användning av våra lösningar, är vi certifierade enligt ISO 27001, en internationell standard för informationssäkerhet.

Prova våra olika signeringsmetoder

Kontakta oss

Prata med en av våra Point of Sale-experter och ta reda på hur du kan använda Point of Sale på bästa sätt för ditt företag.

Har du några frågor? – Svaret kan finnas här.

Elektroniskt signerade avtal är lika juridiskt bindande som avtal undertecknade med papper och penna.

Med hjälp av Assently API kan du integrera e-signering med system och automatisera dokumentflöden.

Arkivera signerade dokument hur du vill. Alla dokument kan verifieras efter signering, även av tredje part.

All kommunikation med våra servrar är krypterad. Säkerhet är en del av vårt DNA

Assentlys servrar finns alltid inom EU. Idag har vi dem placerade i Sverige.

Tillgänglighet och support i världsklass! Vi finns här för er dygnet runt.

Priser Point of Sale

Vänligen kontakta oss för prisuppgifter.
Kontakta oss

Används av