Samarbeten

Vi har från dag ett haft fokus på att växa genom samarbeten. Är ni ute efter att implementera någon form av e-underskrifter själva eller åt en kund? Funderar ni kanske själva på att bygga något själva?

Ta i så fall först kontakt med oss och låt oss presentera våra lösningar.

Det senaste året har ett antal konsultföretag och integrationspartners utnyttjat vår plattform för att leverera e-underskriftslösningar till sina kunder – med framgång för alla parter.

Då samarbeten är strategiskt viktiga för oss, har vi tagit fram modeller och lösningar som ska intressanta både från ett tekniskt och kommersiellt perspektiv.

Vi träffas gärna för att berätta mer om vår lösning och för att diskutera hur vi tillsammans skulle kunna erbjuda era kunder elektroniska underskrifter.