Kontakt

Assently Management Team

Linda Ahrgren
Linda Ahrgren

CEO

076 546 86 89la@assently.com

Linda Skogberg-Lehtinen
Linda Skogberg-Lehtinen

CEO, Finland

+358 20 1441 171ls@assently.com

Andreas Massarsch
Andreas Massarsch

Founder & VP

070 483 55 51am@assently.com

Mikael Forsgren
Mikael Forsgren

Head of Product & Legal

073 020 78 67mf@assently.com

Johan Molin
Johan Molin

Head of Engineering

070 284 07 25jm@assently.com

Fredrik Hjortsberg
Fredrik Hjortsberg

Head of Integration

072 251 89 88fh@assently.com

Lisa Ekström
Lisa Ekström

Head of Sales

070 421 50 31le@assently.com

Kontakt

Ringer du från Sverige?
Ring 020-51 00 00.
Ringer du från utlandet?
Ring +46 8 20 70 40.