Juridik

Skapa konkurrensfördelar med digitaliserad avtalshantering

Alla som är verksamma inom juridik vet att trovärdigheten i signerade avtal är av största betydelse, samt att processen går snabbt och smärtfritt. Digitalisering för advokater och jurister handlar därför i hög grad om säkerhet.

Validering av identitet är avgörande, men även att säkerställa en effektiv administration av vem som gjorde vad, när och med vilken avsikt. Allt måste kunna spåras historiskt med bibehållen transparens. Digital signering av juridiska avtal underlättar redan arbetet för många advokatbyråer, men mycket återstår i digitaliseringen av branschen. Assently hjälper er att skifta till digital hantering av avtal och kontrakt med elektronisk signering.

 

Boka demo

Assently hjälper er att:

  • Visa kunder en modern och ändamålsenlig hantering genom digitaliserade avtal och signaturer
  • Förbättra stödet för slutkunder genom e-signering
  • Minska budkostnader och snabba upp signeringskedjan
  • Löpande utveckla det digitala säkerhetsarbetet – integritetsskyddad persondata

Juridikkunder som vi hjälper idag

Våra lösningar för advokat- och juristbyråer

  • Åtkomstkontroll med BankID för konfidentiella avtal
  • API-koppling till system för dokumenthantering som ni redan använder
  • Avancerad elektronisk signatur (med e-legitimationer från de nordiska länderna)
  • Verktyg för att omvandla befintliga avtal till dynamiska avtal
  • Kontrakt- och avtalshantering (validering och arkivering)
  • Separata PDF-baserade certifikat (PAdES)

Boka demo

Senaste nytt

12 oktober, 2021 Blogg
Digital dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering är viktigt i alla verksamheter. Vi går igenom hur Assentlys lösningar kan hjälpa er med digital dokumenthantering och signering av e-dokument.

20 maj, 2021 Blogg
Digitala blanketter – på riktigt

Vi bjuder på några råd och frågor som hjälper er att hitta de mest lämpliga blanketterna och prioritera rätt i arbetet med digitalisering.

11 maj, 2021 Blogg
Framtidens digitala ID: Frågan om vem blir viktigare än hur

Digital identitet blir i allt högre grad en samhällsfråga, i centrum för den fortsatta digitaliseringen. Vi vill ha snabba och bekväma sätt att genomföra digitala transaktioner och komma åt tjänster på nätet, men vill samtidigt inte att företag eller staten kan se allt vi gör. Därför kan vi se fram emot nya diskussioner om vem som ska äga och kontrollera digitala identiteter.

6 maj, 2021 Blogg
Avancerad elektronisk underskrift – tillräckligt bra

Avancerade elektroniska underskrifter har blivit normen i nästan alla sammanhang där e-signaturer används. Trots namnet finns det faktiskt ännu säkrare och mer sofistikerade alternativ, men också enklare sätt att signera elektroniskt. Här tittar vi närmare på olika standarder för e-signaturer och reder ut de fördelar som förklarar varför avancerade e-signaturer blivit ett självklart förstaval.