Juridik

Skapa konkurrensfördelar med digitaliserad avtalshantering

Alla som är verksamma inom juridik vet att trovärdigheten i signerade avtal är av största betydelse, samt att processen går snabbt och smärtfritt. Digitalisering för advokater och jurister handlar därför i hög grad om säkerhet.

Validering av identitet är avgörande, men även att säkerställa en effektiv administration av vem som gjorde vad, när och med vilken avsikt. Allt måste kunna spåras historiskt med bibehållen transparens. Digital signering av juridiska avtal underlättar redan arbetet för många advokatbyråer, men mycket återstår i digitaliseringen av branschen. Assently hjälper er att skifta till digital hantering av avtal och kontrakt med elektronisk signering.

 

Boka demo

Assently hjälper er att:

  • Visa kunder en modern och ändamålsenlig hantering genom digitaliserade avtal och signaturer
  • Förbättra stödet för slutkunder genom e-signering
  • Minska budkostnader och snabba upp signeringskedjan
  • Löpande utveckla det digitala säkerhetsarbetet – integritetsskyddad persondata

Juridikkunder som vi hjälper idag

Våra lösningar för advokat- och juristbyråer

  • Åtkomstkontroll med BankID för konfidentiella avtal
  • API-koppling till system för dokumenthantering som ni redan använder
  • Avancerad elektronisk signatur (med e-legitimationer från de nordiska länderna)
  • Verktyg för att omvandla befintliga avtal till dynamiska avtal
  • Kontrakt- och avtalshantering (validering och arkivering)
  • Separata PDF-baserade certifikat (PAdES)

Boka demo

Senaste nytt

25 augusti, 2022 Blogg
Assently & Olmia – En svensk helhetslösning för Avtalshantering för den nordiska marknaden.

De svenska bolagen Assently AB och Olmia AB har inlett ett samarbete och erbjuder nu tillsammans en svenska helhetslösning för digital avtalshantering.

27 april, 2022 Blogg
Säkerhetshoten ökar – Assentlys lösningar skyddar

I tider av osäkerhet blir säkerheten allt viktigare. Genom Assentlys lösningar för elektronisk identifiering och signering skyddas enskilda och företag mot vågen av bedrägeriförsök och lurendrejeri.

11 mars, 2022 Blogg
Digitalisering Ekonomi & Bank

Slipp AB använder sig av Assently E-sign för att effektivisera redovisningsbranschen

1 februari, 2022 Blogg
Digitalisering i fastighetsbranschen

För att möta kunders och övriga branschers förväntningar och krav på effektivitet och säkerhet är en digital omställning förr eller senare nödvändig. Den effektivitet och säkerhet som erbjuds med digitala lösningar inom fastighetsbranschen är svårslagen. Läs mer om digitalisering inom fastighetsbranschen här!