GDPR hanteras med Assently E-Sign

2018-08-14

Dela i sociala medier

GDPR hanteras med Assently E-Sign

Linkle hjälper användare ta reda på vilka uppgifter företagen behandlar

Assently E-sign

Signering med BankID

Linkle samlar dina personuppgifter, tjänster och erbjudanden från de företag där du är kund och ger dig en fullständig koll på ditt ”Digitala Jag”. För att få användarnas medgivande och tillgodose kraven inom ramen för GDPR signeras en fullmakt med BankID via Assently E-Sign vid registrering.

  • Smidigt API för integration
  • Verifieringsmöjligheter av undertecknade dokument
  • Kontrollpanel med översyn och hantering av dokument

Med Assently E-sign kan våra användare på ett säkert sätt samla och överblicka sitt digitala liv.

Filip Szymanski
Medgrundare

Verifierbara fullmakter, påskrivna i ett enkelt steg

Företagen som är kopplade till Linkle ställer höga krav på att kunna säkerställa äktheten i de fullmakter som skrivits under. Som en följd av detta valde Linkle att använda Assently E-Sign för att möjliggöra en snabb och enkel signering av en fullmakt, som därefter kan verifieras av företagen.

Det automatiserade flödet spar tid åt både företag och användare

När en användare registrerar sig hos Linkle skickas användaren avslutningsvis till Assently för underskrift av en fullmakt som genererats och kommunicerats via Assentlys API. Den av användaren undertecknade fullmakten distribueras sedan till det eller de berörda företagen.

100

%

verifierbart

Noll

handpåläggning

Du kan också integrera avtalshantering i din app

Med ökade krav på personuppgiftshantering krävs det ofta förändringar i diverse processer hos företag som berörs av lagändringen. Våra tjänster är lämpliga verktyg för att hantera dessa krav – läs mer om hur Assently E-Sign fungerar här!
Läs mer!

Se även

Assently E-sign
Vattenfall drar fördel av digital signering

Vattenfall kortar ner ledtider, sparar pengar och förbättrar kundupplevelsen genom att skicka försäljnings- och anställningsavtal via Assently E-Sign.

Assently Point of sale
E-signering i butik

När ett köp görs i en av DNA-butikerna, bekräftar butikspersonalen avtalet i sitt register som skickas till en surfplatta i affären.

Assently CoreID
E-identifiering

GoodOnes kan med hjälp av Assently CoreID erbjuda en seriös datingapp där alla användare har bekräftat sin identitet med ett elektroniskt ID.