Elektroniska signaturer ska ge effektivare domstolsprocesser

2020-07-24

Dela i sociala medier

Effektivare domstolsprocesser med elektroniska signaturer

Elektroniska signaturer ska bidra med minskad pappershantering i domstolar

Regeringen gick ut med en proposition till riksdagen i Juni 2020 med flera förslag som ska underlätta, effektivisera och digitalisera domstolsprocesser. Med de digitala insatserna är målen minskad pappershantering vilket i sin tur frigör resurser, effektiviserar mål- och ärendehanteringar, ger god service till medborgarna samtidigt som verksamheten kan arbeta med fortsatt hög kvalitet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Bland annat föreslår regeringen att:

  • Ansökningar enligt rättegångsbalken, stämningsansökning i tvistemål och rättegångsfullmakter ska få utfärdas fullt digitalt. Ansökningarna ska i så fall skrivas under med en avancerad elektronisk underskrift.
  • Krav på att en part ska spara och lagra papperskopior kommer att tas bort.

Eftersom Assently har funnits sedan 2011 har vi lång erfarenhet av säkra elektroniska signaturer och e-identifieringar. Vi är en betrodd partner som har ordning och reda när det kommer till säkerhet och GDPR. Med vår tjänst E-sign skickar, signerar och lagrar du olika avtal och digitala dokument. 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Blogg

2021-01-08 Blogg
EU:s vision för fri digital handel

I detta blogginlägg skriver vi om EU:s vision för en fri digital handel, vikten av eIDAS och idén om ett gemensamt EUid

2020-12-18 Blogg
Hur Assently jobbar med att säkerställa identitet

CoreID tillhandahåller autentisering med de e-legitimationer som vi har anslutit till tjänsten. E-sign har en funktion för åtkomstkontroll för att säkerställa att en viss person kan granska ett ärende baserad på dennes ID-nummer eller telefonnummer.

2020-12-16 Blogg
Digital omställning leder till nya frågeställningar om identitet

Är det lämpligt att använda sig av Facebook eller någon annan social plattform som en garant för identitet?

2020-12-10 Blogg
Validering, verifiering och autentisering – vad är skillnaden? 

Vad innebär validering, verifiering och autentisering? Varför är det viktigt & vad är skillnaden? Assently reder ut begreppen.