E-signering skapar möjligheter inom offentlig sektor

2020-05-10

Dela i sociala medier

E-signering skapar möjligheter inom offentlig sektor

Användandet av e-legitimering och e-signering inom den offentliga sektorn ökar ständigt, och samtidigt uppstår nya krav på digitala tjänster. Både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har gjort undersökningar för att kartlägga den aktuella situationen, och de behov som finns när det kommer till elektronisk identifiering och signering. I den här artikeln går vi igenom vad du som anställd inom den offentliga sektorn behöver veta för att ditt arbete med digitala tjänster ska bli enklare!

DIGGs undersökning “E-legitimering inom den offentliga förvaltningen” från 2019 och SKRs rapport om e-legitimationer från 2020 slår fast att hanteringen av digital identitet är kritisk för att många delar av verksamheterna ska fungera. De visar på en del av de utmaningar som arbetet med digital identifiering innebär inom den offentliga sektorn:

  • De flesta e-legitimationer är knutna till personnummer. Det finns ett stort behov av att kunna legitimera sig i tjänsten och inte som privatperson.
  • Många ligger efter med att erbjuda inloggning via utländska e-legitimationer, vilket är ett krav som ställs i eIDAS-förordningen.
  • Det finns mycket osäkerhet kring hur dokument som skrivits under elektroniskt ska hanteras och lagras, både ur juridisk och ur teknisk synvinkel.
  • Många uttrycker att det råder resursbrist, både kostnads- och kompetensmässigt.

Som tur är finns det sätt att vända utmaningar till möjligheter!

Alternativ till e-legitimationer knutna till privatpersoner
Man behöver inte utgå från personnummer för att identifiera någon elektroniskt. Idag är de flesta kommersiella e-legitimationer framtagna för privatpersoner, men det finns inget som hindrar att legitimeringen istället är knuten till en specifik tjänst. En kunnig och erfaren leverantör kan guida och hjälpa till att ta fram en lösning anpassad efter era behov.

Checklista för att efterleva eIDAS-förordningen
eIDAS säger att offentliga tjänster som använder sig av e-legitimering även måste acceptera utländska e-legitimationer. Det betyder att existerande system måste modifieras, och att kravet måste tas med i beräkningarna när nya system köps in. Se checklista.

Välj en leverantör du kan känna dig trygg med
När du köper in tjänster för e-legitimering och e-signering ska du inte behöva tänka på att dokument och information hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Din leverantör måste kunna garantera säker tillgång, lagring och hantering av data. Välj en etablerad leverantör som har kunskap om relevanta regelverk och som har erfarenhet av liknande uppdrag.

Effektivisera & modernisera – du sparar tid & pengar
Att uppdatera gamla tjänster och köpa in nya är såklart inte gratis. Men som med alla kostnader måste de ställas mot de alternativa kostnaderna det i längden medför att inte göra nya satsningar. Med rätt leverantör får du hjälp att modernisera och effektivisera er verksamhet, vilket sparar tid och pengar i långa loppet. En erfaren leverantör kan också bistå er med teknisk kompetens även på era specialområden, och komma med tips och vägledning för framtiden.

På Assently har vi alltid trygghet i fokus. Sen 2011 har vi levererat säkra produkter som gör våra kunders vardag enklare, oavsett vilken bransch de verkar i. Vi har valt att fokusera på det vi är bäst på — säkra och smidiga lösningar för digital legitimering och signering. Därför är våra tjänster enkla att implementera och snabba att komma igång med, samtidigt som du alltid kan känna dig trygg med att dina dokument hanteras på ett säkert sätt, både tekniskt och juridiskt.

Fråga oss gärna om hur vi hjälper aktörer inom den offentliga sektorn att modernisera och säkra sin verksamhet!

 

Blogg

2020-07-24 Blogg
Elektroniska signaturer ska ge effektivare domstolsprocesser

I Juni 2020 gick regeringen ut med en proposition till riksdagen med förslag som ska effektivisera domstolsprocesser och minska pappershantering. Ansökningar och fullmakter ska skrivas under med avancerade elektroniska underskrifter.

2020-07-13 Blogg
Vår tjänst LiveID löser PTS krav på ökad kundsäkerhet över telefon för teleoperatörer

Med LiveID använder du stark identifiering med alla nordiska e-legitimationer för att verifiera identiteten hos inringande kunder.

2020-05-25 Blogg
Säker e-identifiering i hela Norden med Assently LiveID

Med LiveID, använder du stark autentisering, identifiering med e-legitimation för att verifiera identiteten hos dina inringande kunder.

2020-05-10 Blogg
Checklista för att efterleva eIDAS-förordningen inom offentlig sektor

Assently erbjuder säker e-signering och e-identifiering för alla möjliga branscher. E-signering är enklare att skriva under, kapar ledtider och är säkrare.