Juridiken runt elektroniska underskrifter

Likställda med fysiska underskrifter

Avtal undertecknade genom Assently har samma juridiska giltighet som traditionella avtal. Tjänstens teknologi uppfyller alla krav i svenska, europeiska och amerikanska rättsakter för e-signaturer, som bekräftar giltigheten av elektroniska signaturer. Du kan vara trygg med att använda tjänsten för dina affärsavtal. Lösningen uppfyller kraven i:

  • eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014
  • Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer (Signaturlagen)
  • EU-direktivet om ett gemenskapsregelverk för elektroniska signaturer (1999/93/EC)
  • US Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN Act)
  • US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)
Tjänsten låter dig välja den bästa e-signaturen för varje situation. Den metod för undertecknande i Sverige och EU som genererar det starkaste beviset är den certifikatbaserade e-legitimationen, men det är inte den enda metoden som är juridiskt bindande. Faktum är att avtal med få undantag är giltiga oberoende av form – oavsett om de är muntliga, traditionella skriftliga avtal eller digitala avtal. Tjänster låter dig underteckna med e-legitimation, två-faktors-SMS eller pekskärmsunderskrift. Skulle det uppstå en tvist om ett avtal kan det vara viktigt att kunna bevisa vad som undertecknats och under vilka omständigheter som avtalet ingicks. Åberopandet av bevis i Sverige styrs av principen om fri bevisföring. Detta ger parterna i tvistemål rätten att presentera de bevis de önskar utan krav om att beviset ska ha tillkommit i enlighet med en viss reglering. Om du har några frågor om juridiken är du välkommen att kontakta oss på legal@assently.com. Den information tjänsten kan tillhandahålla som oberoende tredje part ger dig ett starkt bevisläge jämfört med den information som finns att tillgå vid ett traditionellt undertecknande utan vittnen.

Bevis som sparas för varje undertecknande

Tidpunkt IP-adress
Handlingarnas fingeravtryck (SHA2-512) Ärendets fingeravtryck (SHA2-512)
Roll 1 Organisationstillhörighet 1
Personnummer 2 E-legitimationsundertecknandet 2
Telefonnummer 3 Kod för undertecknande 3
Signatur i vektorformat 4
1 Optional, if specified by the issuer 2 Evidence for e-ID 3 Evidence for SMS signatures 4 Evidence for touch signatures