Säker e-identifiering i hela Norden med Assently LiveID

2020-05-25

Dela i sociala medier

Säker e-identifiering är nu tillgängligt för företag i hela norden

 

Säker e-identifiering i hela Norden med LiveID

Identifiering över telefon eller chatt ska vara enkelt och säkert anser vi. Därför har vi gjort förbättringar i Assently LiveID, som blivit allt mer efterfrågat bland våra kunder runtom i Norden. Vår identifieringstjänst fungerar i praktiken precis som tidigare fast nu med fler tillvägagångssätt och framförallt möjligheten att använda tjänsten för flera nordiska e-legitimationer. Men, låt oss ta det från början.

När du behöver säkerställa att den du pratar eller chattar med är den, som personen utger sig för att vara, då finns Assently LiveID. Det är en lättanvänd och säker digital identifieringstjänst som hjälper dig att höja säkerheten i din verksamhet och stärka ditt skydd av personuppgifter. Kanske säger det sig självt, att fråga efter “kundens födelsedatum”, “mammans flicknamn” eller “namnet på husdjuret” för att styrka en persons identitet ger inte tillräckligt starkt skydd mot obehöriga och bedöms inte som en tillräcklig säkerhetsåtgärd i enlighet med GDPR.

Med Assently LiveID, använder du en så kallad stark autentisering, det vill säga identifiering med e-legitimation, såsom BankID eller andra nordiska motsvarigheter för att verifiera identiteten hos de personer som kontaktar dig i olika ärenden. Med stark autentisering minskar du avsevärt risken att obehöriga kommer åt personuppgifter- eller annan konfidentiell data.

Andra, bristfälliga tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter, kan få, och har i flera fall fått, allvarliga konsekvenser för en rad företag i olika branscher. I fjol fick flertalet företag runtom i Europa böter med anledning av att tillsynsmyndigheter funnit deras identifierings- och autentiseringsmetoder för svaga. De metoder som företag använt har haft låg tillitsnivå för att säkerställa inringande personers identiteter.

Läs mer: Skydda personuppgifter med stark autentisering

E-identifiering med stark autentisering minskar risken för incidenter
Det är säkert underförstått att många företag och verksamheter behandlar personuppgifter och data, som vid något tillfälle kan komma att begäras ut av kunder, medlemmar eller kanske i vissa fall även av nära anhöriga. Den dagen det sker är det företagets ansvar att kunna säkerställa att vederbörande är 1) vem den utger sig för att vara och 2) behörig att ta del av uppgifterna. Inte heller är det ovanligt att det förekommer andra sammanhang i det digitala rummet där personer behöver ge sig tillkänna och styrka sina identiteter ögonblickligen, ett tydligt sådant exempel kan vara omröstningar vid så kallade hybridstämmor eller andra webbmöten. Med Assently LiveID står du rustad att hantera många tänkbara situationer där du behöver både leva upp till kraven på säker personuppgiftsbehandling och ha en stark kundautentisering. På Assently har vi mångårig och bred erfarenhet att hjälpa olika företag att hitta bästa tänkbara lösningen.

Förbättringar i tjänsten Assently LiveID
LiveID är vår identifieringstjänst, som tidigare låtit våra kunder identifiera kunder och medlemmar med svenskt BankID. Denna funktionalitet finns givetvis kvar men i samband med att efterfrågan ökat bland kunder över hela Norden har vi passat på att göra en rad förbättringar för att tillgodose behovet hos så många vi kan. Nu är det därför möjligt

  • att använda LiveID med flera nordiska e-legitimationer,
  • att via e-post och sms skicka en länk till personen som initierar identifieringen
  • att använda LiveID helt Plug and Play direkt i webbläsaren eller integrera via API

Att inse såväl behovet som nyttan med den här typen av identifieringstjänst är kanske inte alltid det enklaste och med redan etablerade rutiner förefaller kanske LiveID som ett överflödigt verktyg? Därför är en av de största fördelarna är att LiveID går snabbt att komma igång med. Oavsett hur du tekniskt implementerar tjänsten, är vår idé att du ska använda tjänsten som ett komplement till dina befintliga arbetsprocesser, som ett smidigt verktyg.

Har du funderingar kring hur du på bästa sätt kan få användning för LiveID, eller använda LiveID smartare, då finns vårt team, till hands, redo att besvara dina frågor och att hjälpa dig. Kontakta oss på 020 51 00 00 eller info@assently.com.

 

Lär dig mer om e-signering — hämta din PDF HÄR

Blogg

2020-07-24 Blogg
Elektroniska signaturer ska ge effektivare domstolsprocesser

I Juni 2020 gick regeringen ut med en proposition till riksdagen med förslag som ska effektivisera domstolsprocesser och minska pappershantering. Ansökningar och fullmakter ska skrivas under med avancerade elektroniska underskrifter.

2020-07-13 Blogg
Vår tjänst LiveID löser PTS krav på ökad kundsäkerhet över telefon för teleoperatörer

Med LiveID använder du stark identifiering med alla nordiska e-legitimationer för att verifiera identiteten hos inringande kunder.

2020-05-10 Blogg
Checklista för att efterleva eIDAS-förordningen inom offentlig sektor

Assently erbjuder säker e-signering och e-identifiering för alla möjliga branscher. E-signering är enklare att skriva under, kapar ledtider och är säkrare.

2020-05-10 Blogg
E-signering skapar möjligheter inom offentlig sektor

Assently erbjuder säker e-signering och e-identifiering för alla möjliga branscher. E-signering är enklare att skriva under, kapar ledtider och är säkrare.