Därför väljer systemleverantörer att integrera Assently

2019-08-28

Dela i sociala medier

Därför väljer systemleverantörer

att integrera Assently

Därför integrerar systemleverantörer Assently:

  • Säkert
  • Mallhantering
  • Funktionalitet
  • Flexibilitet
  • Väldokumenterat API
  • Bra support
  • Pris

Allt fler verksamheter ser behov och efterfrågan av lösningar för e-signering och e-identifiering som är enkla att implementera och säkra att använda. Med Assently API fungerar våra lösningar i allt från CRM-system till arkiveringssystem. 

Vi är glada att allt fler systemleverantörer väljer att bygga in Assently och har därför passat på att prata med några av dem, däribland Draftit och Zervicepoint om att integrera mot oss. I både Draftits och Zervicepoints fall är e-signering en del i att helautomatisera processer, få snabbare bindande avslut samt att underlätta det operativa arbetet. Det har även betydelse för slutkunden som blivit allt mer van vid att signera och logga in med e-legitimation såsom BankID idag.

Varför valde Draftit Assently? Per Lindblom, ansvarig konsult svarar:

– Draftit behövde automatisera signering av offerter och efter att ha utvärderat flera leverantörer valde de Assently som partner för detta. Jag fick uppdraget att integrera Assently’s signeringsflöde med Draftits säljsystem som baserats på Microsoft Dynamics 365. Draftit behövde använda data ur Dynamics för att generera signeringsärenden i Assentlys system och därefter synkronisera ärendets status tillbaka till Dynamics så att säljarna kunde följa progressen i sitt eget säljstödsystem. Man behövde alltså generera ett offertdokument med Dynamics inbyggda rapportverktyg och skapa ett ärende där kunden och säljaren från offerten utgjorde signeringsparter. Det signerade dokumentet skulle sedan laddas ner och arkiveras i SharePoint.
Vi valde att bygga en generell integration mot Assently för att kunna hantera godtyckliga signeringsbehov i Dynamics. Därefter implementerade vi den specifika processen för Offertsignering.

“Lättillgängligt, intuitivt och funktionellt API” – Per Lindblom, ansvarig konsult Draftit

– Jag gjorde en utvärdering på uppdrag av Draftit där jag jämförde några leverantörer på den svenska marknaden. Det som utmärkte Assently var mallhanteringen, fokus på e-signering och priset samt att lösningen uppfyllde säkerhetskraven. Jag tycker också att kommunikationen fungerade mycket bra med Assently.

Vad anser du är viktigt att tänka på när man väljer systemleverantör?

– Funktionalitet, samarbetsförmåga och pris. Självklart måste krav på datasäkerhet vara uppfyllda.

Varför valde Zervicepoint Assently? Tony Aronsson, produktägare svarar: 

Det har funnits en stark efterfrågan att kunna godkänna beställningar i Zervicepoint med hjälp av e-signering. Sedan är det vår ambition att alltid kunna ge våra användare samma upplevelse på jobbet som man förväntar sig i privatlivet idag. E-signering är en tjänst som funnits tillhands under en längre tid vilket innebär att allt fler privatpersoner, i högre utsträckning förväntar sig att det finns tillgängligt.

“Assently har ett flexibelt, smidigt API och bra support” – Tony Aronsson, Zervicepoint

– Assently är en stark spelare på den nordiska marknaden inom sitt område och riktar sig till samma målgrupp som Zervicepoint. Därmed var det enkelt att matcha Assentlys erbjudande med vårt och se ett värde i vårt samarbete. Assently’s API är väldokumenterat flexibelt och smidigt att integrera vilket är mycket viktigt för oss, för att vi ska kunna erbjuda våra användare hög service i Zervicepoint utan att det tar för lång tid att implementera och utveckla funktioner. Vi fick snabb och bra respons från Assently’s support för tekniska frågor under trial-perioden.

Vad anser du är viktigt att tänka på när man väljer systemleverantör?

Välj leverantörer som erbjuder robusta API: er till sina produkter, så att ni snabbt kan komma igång och bygga integrationer som kan förvaltas på ett effektivt sätt över tid. En etablerad support-funktion hos leverantören är ett måste så att ni kan få rätt assistans vid olika tillfällen.

Om Draftit
Alla organisationer kan välja att arbeta regelsmart. Vårt mål är att utveckla lösningar som hjälper organisationer att navigera rätt. Med ett professionellt och proaktivt förhållningssätt till regelefterlevnad blir besluten enklare, frågorna färre och personalen tryggare. Våra digitala produkter hjälper specialister, chefer och medarbetare att förstå och agera enligt gällande lagar och interna bestämmelser. Läs mer om Draftit på www.draftit.se

Om Zervicepoint
Vi gör medarbetarnas vardag mer friktionsfri med hjälp av automation, integrationer till andra system och ett gränssnitt som sätter människan i fokus, genom att automatisera verksamhetsprocesser i hela organisationen. Vi har idag ett 30-tal kunder och över 250 000 användare runt om i världen som hittills har gjort beställningar i Zervicepoint över 5 miljoner gånger och med en tidsbesparing på uppskattningsvis över 1 miljon timmar. Teamet som skapar automations-magi i Zervicepoint är idag ca 20 medarbetare och vi ingår i koncernen Enfo Group. Mer information om Zervicepoint finns på www.zervicepoint.se och mer information om Enfo finns på www.enfo.se.

Lär dig mer om e-signering — hämta din PDF HÄR

Blogg

2020-07-24 Blogg
Elektroniska signaturer ska ge effektivare domstolsprocesser

I Juni 2020 gick regeringen ut med en proposition till riksdagen med förslag som ska effektivisera domstolsprocesser och minska pappershantering. Ansökningar och fullmakter ska skrivas under med avancerade elektroniska underskrifter.

2020-07-13 Blogg
Vår tjänst LiveID löser PTS krav på ökad kundsäkerhet över telefon för teleoperatörer

Med LiveID använder du stark identifiering med alla nordiska e-legitimationer för att verifiera identiteten hos inringande kunder.

2020-05-25 Blogg
Säker e-identifiering i hela Norden med Assently LiveID

Med LiveID, använder du stark autentisering, identifiering med e-legitimation för att verifiera identiteten hos dina inringande kunder.

2020-05-10 Blogg
Checklista för att efterleva eIDAS-förordningen inom offentlig sektor

Assently erbjuder säker e-signering och e-identifiering för alla möjliga branscher. E-signering är enklare att skriva under, kapar ledtider och är säkrare.