Blogg

Nyhet! Nu även identifiering och inlogg med BankID

Vill du kunna styrka en persons identitet direkt över telefon, eller skapa inlogg till en hemsida på ett säkert och enkelt sätt? Nu kan du använda Assently för identifiering och inloggning med e-legitimation (ex. BankID) i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Därmed kan allt det som en e-legitimation möjliggör samlas i en och samma tjänst.

  • Assently LiveID – Styrker en persons identitet på nolltid med hjälp av e-legitimation. Passar perfekt för exempelvis en kundtjänst som snabbt behöver få en säkerställd identitet på kunden. Nyckelfärdig tjänst.
  • Assently CoreID  – Skapa inlogg för era anställda eller kunder till din hemsida eller portal med hjälp av e-legitimation. Tjänsten är lätt att integrera i egna system.

newsletter-our_products-001

Utseende och branding kan anpassas helt eller delvis efter era behov. Assentlys tjänster kan användas i alla operativsystem och fungerar lika bra på samtliga enheter, oavsett om det är en mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Enklare och säkrare än såhär blir det inte.

Kontakta oss så berättar vi mer!

E-signering för Välgörenhetsorganisationer

Den 6 februari hade branschorganisationen Frii ett frukostseminarium tillsammans med Assently där fokus låg på hur Assentlys tjänster kan bidra till att öka konverteringsgraden bland potentiella givare och effektivera arbetet för organisationerna. Albert Huth (försäljningschef), Malcolm Brandberg (säljare) och Isabella Nassaji (säljare) var där som representanter från Assently.

Förutom en kort presentation av Albert, talade även två av våra befintliga kunder, Water Aid och Läkare utan gränser, vid seminariet.

wateraid_logo

Water Aid använder idag Assently för att erbjuda sina nya givare möjligheten att signera direkt på webben. De uttryckte stor positivitet kring ökad effektivitet och konverteringsgrad. Tidigare skickade Water Aid ut fysiska blanketter för autogiromedgivanden och ett problem uppstod då månadsgivare inte fullföljde processen. Numera kan givare fylla i och skriva på autogiromedgivanden direkt på webben och slutföra medlemskapet på den enhet som används, både på desktop, mobil och surfplatta.

Tjänsten är integrerad på deras sida genom vårt API och kan ses via länken.

Lakareutangranser_Logo

När Läkare Utan Gränser signerar upp nya månadsgivare på stan använder de sig av Assently E-sign på surfplattor och kan därför enkelt slutföra förvärvet på plats utan något pappersarbete. För Läkare Utan Gränser är det uppskattat att tjänsten är så pass anpassningsbar som den är, och att de kan skräddarsy formatet utefter deras specifika behov.

Frii-2

Nya språk!

Vi har lanserat 5 nya språk i vår portal, vilket nu ger dig totalt 8 språk att välja mellan!

Vi har kontor i Sverige och Finland men våra kunder finns i hela Europa! Nu kan de arbeta på sitt eget språk i vårt webbkontor, och även skicka ut avtal och dokument för signering på en rad nya språk.

Sedan tidigare fanns tjänsten tillgänglig på svenska, engelska och finska. 
Med vår nya uppdatering erbjuder vi även lanserat franska, spanska, danska, norska och tyska. 

Berätta gärna för oss om ni fått användning för något av de nya språken! Slå oss en signal på 020-51 00 00 eller skriv till oss

 

Intervju: Vad händer på e-legitimationsmarknaden?

Michaela har intervjuat Assentlys jurist Mikael Forsgren om vad som händer på marknaden för e-legitimationer och vad Svensk e-legitimation är.

mikael
Hej Mikael! Vad händer på marknaden kring e-legitimation?
Det händer mycket på EU-fronten. I sommar börjar ny lagstiftning om elektroniska underskrifter gälla i hela EU, som bland annat ger e-signerade avtal och dokument en tydligare rättsstatus. Myndigheter, som Skatteverket och Bolagsverket, måste i högre grad godta elektroniska underskrifter.

Vi på Assently välkomnar förändringen – särskilt eftersom det innebär att Assentlys tjänster blir än mer relevanta och våra kunder kan arbeta effektivare och komma bort från pappershantering eller trötta e-tjänster.
Läs mer om eIDAS

Det talas en del i media om en ny “Svensk E-legitimation”. Vad är det och varför behövs den?
Precis! Det är faktiskt inte en enskild e-legitimation utan en kvalitetsmärkning av e-legitimationer i en federation som kallas Sveleg. Tanken med Sveleg är att det ska bli enklare och billigare för myndigheter att använda tjänster för elektronisk identifiering och underskrift, och att Sverige är redo 2018/2019 när alla EU-länder behöver erkänna de andra EU-ländernas e-legitimationer.

Den stora frågan just nu, som förhoppningsvis besvaras redan imorgon på E-legitimationsdagen 2016, är när BankID ansluter sig eller ifall de väljer att stå utanför federationen.

Kommer BankID fortfarande att fungera? Och kommer man behöva ha flera olika e-legitimationer?
BankID kommer sannolikt att fungera precis som vanligt i framtiden. Du kommer ganska snart att behöva ha en e-legitimation märkt Sveleg för att utföra tjänster hos myndigheter, så svaret beror på om BankID ansluter sig eller ej.

Kommer Assently att stödja Sveleg?
Självklart! Med Assently kan du redan nu underteckna avtal med de befintliga svenska e-legitimationerna, med SMS eller med fingret på en pekskärm.

Norden är vår hemmamarknad, och utvalda kunder kan använda finska och norska e-legitimationer genom Assently. Håll utkik efter fler nyheter från oss om både Sveleg och fler e-legitimationer inom kort!

Ny lagstiftning om e-signering och personuppgifter

eIDAS och GDPR
På lagstiftningsfronten händer just nu två viktiga saker i Europa som förkortas eIDAS och GDPR.

Ny lagstiftning om e-signering
Från och med 1 juli 2016 ersätter eIDAS-förordningen det direktiv som vår svenska signaturlag bygger på. Då börjar även reglerna för betrodda tjänster gälla. Betrodda tjänster är ett nytt begrepp som innebär tjänster för elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar, elektroniska tidsstämplar, certifikat för dessa och autentisering av webbplatser.

Förordningen har bestämmelser om rättslig verkan av elektroniska underskrifter och har krav på länderna att vara skyldiga att godta elektroniska underskrifter och stämplar i sina offentliga tjänster.

Förordningens största puck – ett gränsöverskridande samarbete med ömsesidigt erkännande av andra EU-länders betrodda tjänster och e-legitimationer – gäller först från och med september 2018.

I Sverige pågår ett lagstiftnigsarbete för att ersätta signaturlagen, genom att anpassa annan lagstiftning som hänvisar dit till den nya EU-förordningen. Näringsdepartementet lade fram en proposition precis innan jul 2015 efter att lagrådet hade sagt sitt i november. Vi på Assently håller oss uppdaterade och medverkade på Svenskt federationsforum under Internetdagarna 2015.

Ny lagstiftning om personuppgifter
I december 2015 blev arbetet med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), färdigt som innebär stora förändringar i hur system som hanterar personuppgifter regleras när reglerna träder i kraft 2018. Det kommer ställas högre krav på säkerhet, större ansvar för registerföraren och myndigheter kommer kunna göra striktare kontroller av compliance. De registrerade personerna får ett flertal nya rättigheter, däribland rätt att under vissa förutsättningar få personuppgifter raderade.

Under 2016 kommer många organisationer att arbeta med compliance-frågor, då de av ekonomiska skäl blir allt viktigare. Vår jurist Mikael Forsgren talade om frågorna ur ett molntjänstperspektiv på Moretimes bolagsjuristdag i höstas, och vi kommer att återkomma till ämnet under våren för att berätta mer om hur vi arbetar framgent.

Du är välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar!

E-signera din julgåva

valgorenhet

Vi vill nu i juletider passa på att slå ett extra (hjärt)slag för att det i år är lättare än någonsin att bidra till att fler ska få ett bättre liv. Bli månadsgivare hos flera hjälporganisationer genom att enkelt e-signera ditt autogiromedgivande.