Assently är certifierad enligt ISO 27001

2019-06-10

Dela i sociala medier

Assently följer internationella regelverk  avseende informationssäkerhet

Assently AB har blivit certifierade enligt ISO 27001, en internationellt erkänd standard

Assently följer internationella regelverk  avseende informationssäkerhet

Assently som erbjuder e-signaturer och e-identifiering har certifierats enligt ISO 27001. Certifieringen intygar att Assently följer internationella regelverk och krav avseende informationssäkerhet utställda av International Organization for Standardization, ISO.

Svenska SaaS-leverantören Assently AB har blivit certifierade enligt ISO 27001, en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet. Bakgrunden till detta initiativ är att ge marknaden ett alternativ där kunder kan känna sig trygga med att deras information hanteras säkert och att deras efterlevnad i de regelverk de arbetar under förblir intakt. Med GDPR, de senaste årens skandaler och IT-läckor ställer företag i större utsträckning krav på hur deras data hanteras när de förvärvar molntjänster och vilka underleverantörer som involveras.

ISO 27001, e-signering, digitala avtal, e-document, e-sign, Assently

— Många av våra kunder, en omfattande del inom bank och finans till exempel, har mycket höga krav på informationssäkerhet. Nu när vi har denna certifiering på plats blir vårt arbete gentemot våra kunder betydligt enklare, samtidigt som de kan känna sig trygga med oss som leverantör, berättar Andreas, VD på Assently.

Det omfattande projektet att nå certifiering som påbörjades för drygt två år sedan, fick i början av 2019 ett betydelsefullt fotfäste, genom att Assently certifierats av Intertek. Det är ett kvitto på att verksamheten följer de högt ställda kraven som ISO-standarden innebär.

— Det känns mycket bra att ha certifieringen på plats. Inte minst är det ett startskott för våra interna processer som säkerställer att vi arbetar med informationssäkerhet på ett korrekt sätt, som vi tydligt kan visa upp, fortsätter Andreas, VD på Assently.

Vi på Assently anser att e-signering och e-identifiering ska vara säkert och enkelt att använda. Sedan 2011 har vi utvecklat nyckelfärdiga lösningar för e-signering och e-identifiering som effektiviserar processer och ökar säkerheten genom hela dokumenthanteringen. Vi har idag 22 anställda och huvudkontor beläget i centrala Stockholm.

 

Lär dig mer om e-signering — hämta din PDF HÄR

Blogg

2020-07-24 Blogg
Elektroniska signaturer ska ge effektivare domstolsprocesser

I Juni 2020 gick regeringen ut med en proposition till riksdagen med förslag som ska effektivisera domstolsprocesser och minska pappershantering. Ansökningar och fullmakter ska skrivas under med avancerade elektroniska underskrifter.

2020-07-13 Blogg
Vår tjänst LiveID löser PTS krav på ökad kundsäkerhet över telefon för teleoperatörer

Med LiveID använder du stark identifiering med alla nordiska e-legitimationer för att verifiera identiteten hos inringande kunder.

2020-05-25 Blogg
Säker e-identifiering i hela Norden med Assently LiveID

Med LiveID, använder du stark autentisering, identifiering med e-legitimation för att verifiera identiteten hos dina inringande kunder.

2020-05-10 Blogg
Checklista för att efterleva eIDAS-förordningen inom offentlig sektor

Assently erbjuder säker e-signering och e-identifiering för alla möjliga branscher. E-signering är enklare att skriva under, kapar ledtider och är säkrare.