Ympäristöperiaatteet

Trust Combinator AB noudattaa toiminnassaan voimassa olevia ympäristömääräyksiä ja on osana luomassa kestävän kehityksen yhteiskuntaa. Trust Combinator AB on tietoinen maailmanlaajuisista ympäristökysymyksistä ja yhtiön suorista ja välillisistä vaikutusmahdollisuuksista.

Assently palvelun avulla tarjoamme mille tahansa yrityksille tai yhteisöille mahdollisuuden vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. Siirtyminen paperista sähköisiin dokumentteihin tuo merkittäviä ympäristöhyötyjä.  Me korostamme myös tätä seikkaa mahdollisille uusille asiakkaillemme. Arvostamme ympäristöä ja panostamme ympäristöpolitiikkaamme käytännössä:

 • Aktiivisesti saastumisen ehkäisemiseksi
 • Aktiivisesti informoimme ja edistämme ympäristöystävällisiä palveluita
 • Ostamme sähköä uusiutuvista energialähteistä ja hyvän ympäristövalinnan merkkituotteita, toimistollemme ja palvelimillemme
 • Kierrätämme toimistotarvikkeet ja minimoimme kertakäyttötuotteitten käyttöä
 • Pyrimme vähentämään paperi- ja muita toimistotarvikkeita
 • Varmistamme nykyaikaisen tekniikan käyttöä jakelussa ja viestinnässä, esimerkiksi sähköpostia kirjeiden sijaan tai videoneuvotteluita matkustamisen sijaan
 • Valitsemme ensisijaisesti matkustustavan, jolla on pienimmät negatiiviset ympäristövaikutukset
 • Otamme huomioon tavaroiden ja palvelujen ympäristövaikutukset ja etsimme tietoa kaikkein ympäristöystävällisimmistä vaihtoehdoista aina tilaisuuden tullen
 • Yritämme aina käyttää ympäristöystävällisiä ja hyväksyttyjä tuotteita sekä löytää nykyaikaisimmat ja ympäristöystävällisimmät teknologiat
 • Käytämme vain ympäristölle puhtaimpia ajoneuvoja
 • Haemme jatkuvasti tietoa ja koulutusta sekä henkilökunnalle että asiakkaille
 • Edesautamme ympäristöön liittyvien parannusehdotuksien esiintuontia
 • Noudatamme ja sovellamme ympäristölainsäädäntöä ja muita voimassa olevia standardeja ja määräyksiä, jotka voidaan kohdistaa ympäristönäkökohtiin