Sähköisten allekirjoitusten laillisuus

Vastaa perinteisiä allekirjoituksia

Sopimukset, jotka on allekirjoitettu käyttäen Assentlyn sähköistä allekirjoitusta, ovat juridisesti yhtä päteviä kuin perinteiset allekirjoitukset. Assentlyn teknologia täyttää kaikilta osin sekä EU: n että Yhdysvaltojen allekirjoitussäädökset, jotka vahvistavat sähköisten allekirjoituksien laillisuuden.

Assentlyn ratkaisut ovat yhteneviä nykysäännösten kanssa ja noudattavat alla mainittuja lainkohtia:

  • EU-direktiivi sähköisistä allekirjoituksista – eIDAS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 910/2014
  • Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (7.8.2009/617)
  • USA:n sähköisten allekirjoitusten maailmanlaajuista ja kansallista – US Electronic Signatures in Global and National Commerce (E-SIGN Act)
  • USA:n – US Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

Voit valita Assentlyn sovelluksista sinulle parhaan e-allekirjoituksen jokaiseen tilanteeseen. EU:ssa vahvin allekirjoittamisen menetelmä perustuu sertifioituun sähköiseen tunnistukseen (e-ID), mutta se ei ole ainoa oikeudellisesti sitova metodi. Itse asiassa sopimukset ovat voimassa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, muodosta riippumatta – olipa kyseessä suullinen sopimus, perinteinen kirjallinen sopimus tai sähköisesti allekirjoitettu sopimus. Assentlyllä voit allekirjoittaa käyttäen e-ID:tä, kahden osapuolen tekstiviestiä tai kosketusnäytöllä annettua allekirjoitusta.

Jos syntyy sopimusta koskeva riita, voi olla hyvin tärkeää pystyä osoittamaan, mitä allekirjoitettiin ja missä olosuhteissa osapuolet solmivat sopimuksen. Suomessa sovelletaan todisteiden vapaata hankintaa. Tämä antaa siviiliasioissa osapuolille mahdollisuuden tuoda esiin olennaiset todisteet, ilman mitään säännöksiä.

Jos sinulla on kysyttävää laillisuudesta, ota rohkeasti yhteyttä meihin legal@assently.com.
Assentlylla allekirjoitetusta sopimuksesta voidaan hakea sopimukseen liittyviä tietoja/todisteita. Ne ovat tallentuneet käyttäjän arkistoihin riippumattomina, kolmannen osapuolen todisteina. Tämä antaa vahvan todistusaineiston verrattuna perinteisen sopimuksen tietoihin, jotka ovat yleensä käytettävissä ilman todistajaa/kolmatta osapuolta.

Todisteet, jotka tallennetaan jokaisesta allekirjoituksesta

Aika ja päivä IP-osoite
Verkko-osoite Maantieteellinen sijainti
Sormenjälkidokumentti (SHA2-512) Tapauksen sormenjäljet (SHA2-512)
Rooli 1 Organisaation sitoutuminen 1
Henkilötunnistenumero 2 e-ID -tunniste allekirjoitus 2
Puhelinnumero 3 Allekirjoituskoodi 3
Vektorimuotoinen allekirjoitus 4
1 Valinnainen, jos määritelty asettajan toimesta
2 Sähköisen tunniste todiste
3 Tekstiviesti allekirjoitustodiste
4 Kosketusnäytöllä allekirjoitustodiste