6 askelta kuinka allekirjoitat tilinpäätöksen Assentlylla

2021-06-09

Share on social media

6 askelta kuinka allekirjoitat
tilinpäätöksen Assentlylla

Kerromme askel askeleelta, miten sujuvimmin allekirjoitat tilinpäätösasiakirjat sähköisesti ja lähetät ne rekisteröitäväksi

 

1. Lataa tilinpäätös PDF-muodossa Assentlyn web-toimistoon.

2. Kutsu kaikki hallituksen jäsenet (osapuolet) allekirjoittamaan tilinpäätös käyttäen vahvaa sähköistä tunnistetta.

3. Tämän jälkeen tilintarkastaja allekirjoittaa sen ja tilintarkastuskertomuksen, jos tilintarkastaja on.

4. Liitä sähköisesti allekirjoitettu tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus varsinaisen yhtiökokouksen koolle kutsumiseen (yhtiökokouskutsussa voi olla myös ohje, mistä kokoukseen liittyvät asiakirjat löytyvät).

5. Pidetään varsinainen yhtiökokous ja allekirjoitetaan yhtiökokouksen pöytäkirja sähköisesti

6. Päätöspöytäkirjan allekirjoittanut henkilö kokoaa yhteen allekirjoitetun tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, vahvistaa sähköiset allekirjoitukset allekirjoittamalla vahvistustodistuksen ja lähettää kaikki asiakirjat kaupparekisteriin. Riippuu sovitusta toimintatavasta, miten rekisteröinti hoidetaan. 

 

Voinko allekirjoittaa tilinpäätöksen sähköisesti?

Kyllä voidaan. Suomen Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan sovelletaan seuraavaa: Jos laadit tilinpäätöksen sähköisessä muodossa, sinun on allekirjoitettava se kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.

Mitkä sähköiset allekirjoitukset ovat päteviä ja käyvät ulkomaisille hallituksen jäsenille?

Mikäli hallituksessa on ulkomaalaisia jäseniä, jotka käyttävät omia vahvoja sähköisiä tunnisteita, joita Assently tukee, voivat he myös allekirjoittaa sähköisesti. Jokaisen hallituksen jäsenen allekirjoitus tehdään kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella.

Blogg

2021-06-14 blog FI
Miten monimutkaisia lainahakemuksia yksinkertaistetaan sähköisellä allekirjoittamisella

...

2021-06-14 blog FI
Digitaalisen allekirjoituksen mahdollisuudet vakuutusalalla

...

2021-06-09 blog FI
Voidaanko tilinpäätös allekirjoittaa sähköisesti?

...

2021-06-07 blog FI
Sähkön vähittäiskauppiaat lisäävät digitaalista kapasiteettiaan vuonna 2021

Energiayritysten digitalisointi on aloitettava käyttäjästä